Vad är Swedish Pork Pills?

Lanserar vi ett kosttillskott av griskött? Nae, vi säljer inget nytt utan återlanserar den näringstäta köttbullen som ett kosttillskott för att lyfta näringsinnehållet i griskött och uppmärksamma diskussionen kring den ökade konsumtionen av piller, pulver och kapslar. Det hänger ju bland annat ihop med en minskad konsumtion av kött och att människor tar kosttillskott för att kompensera för uteblivna näringsämnen.

Svenskt griskött är ett väl beprövat och näringstätt livsmedel som i lagom mängd (max 500 gram i veckan) förespråkas av Livsmedelsverket och bred forskning. Tillsammans med en varierad kost med mycket grönsaker och frukt är det ett enkelt sätt att säkerställa att man får i sig många av de viktiga näringsämnen som kroppen behöver. Då behöver de allra flesta inte äta några kosttillskott. Ändå är det många som väljer bort köttet och vänder sig till olika preparat. Ofta utan att veta om de faktiskt behöver tillskotten eller vilka konsekvenser det kan få på hälsan på längre sikt.

Kost och hälsa är en viktig fråga och det är angeläget att människor gör val utifrån kunskap snarare än trender. Det är givetvis upp till var och en om man vill äta kosttillskott men beslutet bör fattas utifrån rätt information.

Kampanjen är framtagen av Sveriges Grisföretagare. 

Det svenska grisköttet är ett av de mest näringstäta livsmedel som finns. Det är naturligt rent och innehåller en unik sammansättning av näring, bland annat vitaminerna A, B, C, D och E, samt järn, B12, zink, selen, jod, magnesium, kalcium och protein. 

Det svenska grisköttet är ett av de mest näringstäta livsmedel som finns. Det är naturligt rent och innehåller en unik sammansättning av näring, bland annat vitaminerna A, B, C, D och E, samt järn, B12, zink, selen, jod, magnesium, kalcium och protein. 

VÄL BEPRÖVAT OCH SÄKERT KÖTT

Svenska konsumenter har haft tillgång till det svenska grisköttet i hundratals år, det är ett naturligt, näringstätt och väl beprövat livsmedel. Konsumenternas förtroende för oss grisbönder och köttet bygger på bevisad näringstäthet och en strängt reglerad och kontrollerad produktion. Därför är det mycket märkligt att se en så starkt växande trend av kosttillskott som präglas av precis det motsatta: lite forskning kring de långsiktiga hälsokonsekvenserna, ett system med luckor kring säkerhet och kontroll och risk för förskönande marknadsföring av preparaten. Det finns fog för en genomlysning av kosttillskotten, och en ökad kunskap hos konsumenterna.

Säkerhetsansvaret hos kosttillskottsföretagen

Kosttillskott kategoriseras som livsmedel i Sverige och lyder därmed under livsmedelslagstiftningen. Som livsmedel genomgår kosttillskotten inga kontroller för säkerhet, som exempelvis läkemedel gör. Det är livsmedelsföretaget (tillverkare/återförsäljare) som ansvarar för att produkten är säker och märkt på ett korrekt sätt. De ansvarar också för att informera om riskerna, något som granskningar har visat fungerar bristfälligt. Att kosttillskott innehåller höga halter vitaminer och mineraler förekommer också, enligt Livsmedelsverkets egen kartläggning. Flertalet forskningsstudier visar att höga halter av vitaminer och mineraler från kosttillskotten kan vara direkt hälsofarliga för vissa människor och rubba balansen i kroppen med sjukdom som följd.

ETT SYSTEM I BEHOV AV UPPDATERING

I Sverige är det i huvudsak de kommunala kontrollmyndigheterna som ansvarar för livsmedelskontrollen av kosttillskott. I Livsmedelsverkets konsekvensutredning om kosttillskott och införande av nationella regler går det att läsa att kontrollmyndigheterna inte kan ingripa oavsett hur höga halter av vitaminer och mineraler ett kosttillskott innehåller. Anledningen är att Sverige inte har infört en nationell lagstiftning kring gränsvärden för vitaminer och mineraler, det finns heller inga maximivärden fastställda av EU-kommissionen att luta sig emot. Konsekvensen blir att preparaten kan fortsätta säljas. De produkter som får saluförbud i en kommun kan fortsätta säljas i en annan, eller på svenska nätbutiker.

Kosttillskott: onödigt för de flesta

Konsumtionen av kosttillskott har ändå ökat lavinartat, under de senaste åren har svenskarna spenderat ca sex miljarder kronor per år på inköp av olika preparat. Detta trots att Livsmedelsverket och forskning visar att de allra flesta inte har något behov av kosttillskott om man äter en varierad kost. De flesta kosttillskotten är istället verkningslösa och passerar genom kroppen utan att vi tillgodoser oss innehållet. I en SIFO-undersökning anger 47 procent av svenskarna att de är osäkra på om de verkligen behöver de kosttillskott de tar.

ATT ÄTA HÄLSOSAMT OCH VARIERAT

Det finns många sätt att äta hälsosamt utan att konsumera kosttillskott. De flesta av oss behöver öka andelen grönt: frukt och grönsaker så som bönor, linser, baljväxter och även nötter. Vi rekommenderas också att äta mer fiber, mindre socker och röra på oss mer. Vi grisbönder förespråkar givetvis att lägga till lite svenskt griskött på tallriken för att säkra många av de näringsämnen som kroppen behöver. Vi vill inte att alla ska konsumera stora mängder kött utöver Livsmedelsverket rekommendation utan äta en varierad och väl beprövad kost. Då utsätter vi inte oss själva, och kanske till och med våra barn, för ett hälsoexperiment som vi inte vet konsekvenserna av.